Planleggingsdager barnehageåret 2019/2020

2019: Torsdag 26. og fredag 27. september 2020: Tirsdag 11 februar, fredag 22.mai og mandag 15. juni.