Om SU

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som skal sikre samarbeidet med barnas hjem og barnehagen. Utvalget består av 10 representanter, 5 fra foreldrene som velges av foreldrerådet på høstens foreldremøte og 5 fra de ansatte.

Leder skal være en av foreldrene.

Barnehagens ledelse skal sørge for at saker av viktighet legges frem for SU. I tillegg kan alle foreldre få tatt opp saker. Dette gjøres via foreldrerepresentantene for de ulike avdelinger. Spørsmål som behandles i SU er gjerne knyttet til barnehagens pedagogiske innhold, virksomhet og forhold til foreldrene.

I tillegg til å behandle saker er SU ansvarlig for ulike arrangementer i barnehagen.

Kort oppsummert er altså SU et bindeledd mellom foreldrene og barnehagen der spørsmål som omhandler ditt barn eller din avdeling kan tas opp. Har du tilbakemeldinger  eller spørsmål / saker som du ønsker at tas opp i SU, så kontakt din SU representant.

Du kan sende en e-post til su@tranbybarnehage.no  eller logg deg inn på barnehagens foreldresider der finner du kontaktinformasjon til hver enkelt SU representant. Når du er pålogget og Tavla vises ligger det under fanen Mer - deretter Samarbeidsutvalget.

Foreldrenes SU representanter for Barnehageåret 2018/2019:

Nøtteliten: Anita Engum Torkildsen

Humla: Lise 

Blåveiskroken: Petter Nygaard

Maurtua: Linda Fløttum

Hakkespetten: Marianne Sørstrøm

Vi ser frem mot et fortsatt godt samarbeid.

Hilsen Samarbeidsutvalget i Tranby Barnehage