Planleggingsdager 2017/ 2018

Våre planleggingsdager 2017/2018: Mandag 16.oktober, fredag 24.november, tirsdag 20.februar, fredag 11.mai og fredag 8.juni. Barnehagen er da stengt.