Planleggingsdager barnehageåret 2020/ 2021

2020: Fredag 11. september, mandag 09. november. 2021: Onsdag 17. februar, fredag 14.mai og fredag 11. juni.