Visjon og kjerneverdier

Vår visjon: En eventyrlig hverdag – trygghet og omsorg

Barnehagens visjon ligger til grunn for personalets daglige arbeid i barnehagen og er en del av vår pedagogiske plattform. Vi i Tranby barnehage skal bestrebe oss for å skape en eventyrlig hverdag for ditt barn, i et trygt og omsorgsfullt miljø. Det at barna føler trygghet og omsorg er grunnpilaren for alt videre arbeid. En eventyrlig hverdag er like mye en holdning og væremåte som en visjon som vi jobber etter.

Personalet i Tranby barnehage har i fellesskap utarbeidet fire kjerneverdier som ligger til grunn for alt arbeid, samarbeid og væremåte.

Disse er:
1. Jeg er positiv
2. Jeg er engasjert
3. Jeg er tydelig
4. Jeg er kompetent