Søknad og info

 Søknad på plass i Tranby Barnehage

Søknad på barnehageplass

Der kan du fylle ut og sende inn søknad om barnehageplass for alle barn du er foresatt for. Du kan også sende søknad til flere barnehager samtidig og prioritere mellom dem.

 

Priser

Tranby barnehage følger priser for maxpris og prisen pr i dag er:

100% plass: kr. 3230 pr.mnd .Det betales for 11. mnd i året. Juli er betalingsfri.I tillegg kommer kr. 350 pr. mnd i kostpenger. Dette dekker frokost, lunsj, drikke og frukt hver dag. En dag i uken får barna et varmt måltid til lunsj.Betaling skjer forskuddsvis hver måned.Det gis 30% søskenmoderasjon, for flere søsken gis 50% moderasjon.

Det er mulig å søke om delvis friplass. Informasjon om redusert foreldrebetaling

Søknadskjema for redusert foreldrebetaling

 

Åpningstider

Barnehagen er åpen hver dag i tidsrommet 07:00 – 17:00. Barnehagen holder stengt i romjulen og man, tirs og onsdag i påskeuken.Barnehagen har stengt 5 planleggingsdager i året. Dette gis beskjed om i god tid. Barnehagen har sommerstengt i ukene 28 -29.