Om SU

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som skal sikre samarbeidet med barnas hjem og barnehagen. Utvalget består av 10 representanter, 5 fra foreldrene som velges av foreldrerådet på høstens foreldremøte og 5 fra de ansatte.

Leder skal være en av foreldrene.

Barnehagens ledelse skal sørge for at saker av viktighet legges frem for SU. I tillegg kan alle foreldre få tatt opp saker. Dette gjøres via foreldrerepresentantene for de ulike avdelinger. Spørsmål som behandles i SU er gjerne knyttet til barnehagens pedagogiske innhold, virksomhet og forhold til foreldrene.

I tillegg til å behandle saker er SU ansvarlig for ulike arrangementer i barnehagen.

Kort oppsummert er altså SU et bindeledd mellom foreldrene og barnehagen der spørsmål som omhandler ditt barn eller din avdeling kan tas opp. Har du tilbakemeldinger  eller spørsmål / saker som du ønsker at tas opp i SU, så kontakt din SU representant.

Logg deg inn på barnehagens foreldresider der finner du kontaktinformasjon til hver enkelt SU representant. Når du er pålogget og Tavla vises ligger det under fanen Mer - deretter Samarbeidsutvalget.

Foreldrenes SU representanter for Barnehageåret 2020/2021:

Nøtteliten: Heidi Gulliksen

Humla: Bettina Gurrik Solvang - Bergene

Blåveiskroken: Peter Nygaard

Maurtua: Martine Mathisen

Hakkespetten: Astri Smith Jagland

Vi ser frem mot et fortsatt godt samarbeid.

Hilsen Samarbeidsutvalget i Tranby Barnehage