Barnehagen vår

Tranby barnehage ligger i flotte omgivelser sentralt på Tranby. Vi har skogen, hester, butikk, gymsal, bibliotek og skolen i umiddelbar nærhet. I skogen har vi vår egen utebase med gapahuk og bålplass. Det er mange flotte turmuligheter både i skogen og på gangveier rundt barnehagen.

 

Et fargerikt fellesskap

Tranby barnehage åpnet i 2002 som en foreldreeid andelslag barnehage. Tidligere lå en kommunal barnehage med samme navn på tomten. Barnehagen har i år 85 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen vår har alltid hatt et fargerikt fellesskap, og det setter vi stor pris på. Avdelingene våre heter Nøtteliten, Humla, Blåveiskroken, Maurtua og Hakkespetten. Vi har to småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger.

Vi legger stor vekt på at barn og foreldre skal føle trygghet, omsorg og faglig kompetanse når de kommer til oss. Vi har alle pedagogstillinger besatt med svært dyktige førskolelærere og flinke og kompetente fagarbeidere og assistenter.

Vår visjon: En eventyrlig hverdag
- trygghet og omsorg.