Humla

 

Velkommen til Humla!

På avdelingen "la Humla suse" liker vi å høre barnelatteren bruse!

Humla er en småbarnsavdeling for barn fra 0 - 3 år. Vi har 14 unike små personligheter som deler en eventyrlig hverdag med oss.

 

Dagsrytmen på Humla

07.00 Barnehagen åpner
08.00 Frokost
08.30 Tannpuss
08.45 Frilek
09.30 Aktiviteter ute/ inne
11.00 Lunsj
11.45 Hvilestund
14.00 Samlingsstund
14.15 Fruktmåltid
14.45 Frilek inne/ ute
16.45 Rydding
17.00 Barnehagen stenger