Skolegruppa

Skolegruppa er et tilbud for alle 5-åringene i Tranby barnehage. Skolegruppa er et pedagogisk opplegg hvor barna har skoleforberedende aktiviteter, opplegg og lek. Det gjør overgangen til skolen lettere og barna blir kjent på tvers av avdelingene. Dette året har vi 22 barn som skal begynne på skolen neste år. Skolegruppa ledes i år av barnehagelærerne Ane Moss Rambøl og Aina Schømer.